Šiandien rajone

Kalbės ugdymo klausimais

Parodos metu bus kalbama visuomenei aktualiomis temomis, kurios yra susijusios su švietimo sistema
Parodos metu bus kalbama visuomenei aktualiomis temomis, kurios yra susijusios su švietimo sistema

Balandžio 12-13 d., Radvilų g. 6, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje organizuojama paroda „Sužinokime, Tobulėkime, Veikime“. Šiuo metu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Radviliškio rajono savivaldybe, savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru bei Vinco Kudirkos pagrindine mokykla intensyviai ruošiasi šiam įvykiui.

Parodos metu bus kalbama visuomenei aktualiomis temomis, kurios yra susijusios su švietimo sistema. Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimas, bendrieji ugdymo planai, mokyklų strateginis planavimas, geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo galimybės mokykloje, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų gerinimas bei ugdymo proceso tobulinimas – šiuos jums rūpimus klausimus išgirsite renginio metu.

Renginyje dalyvaus specialistai, galintys atsakyti į anksčiau išvardintus klausimus, kviestiniai lektoriai ir švietimo praktikai. Parodos metu tai pat bus pristatomos mokymo priemonės, edukacinės programos ir kiti svarbūs elementai reikalingi šiuolaikiniam bei kokybiškam darbui mokyklose.