Naudinga žinoti

Policijos informacija gyventojams

rad policŠiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Radviliškio rajono policijos komisariatas informuoja apie struktūrinius pasikeitimus policijoje.

Siekiant užtikrinti veiksmingą policijos uždavinių įgyvendinimą ir racionaliai paskirstyti turimus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, imtasi sukurti padalinį, gebantį operatyviai reaguoti į pranešimus apie padarytas nusikalstamas veikas bei teisės pažeidimus ir efektyviai juos tirti.

Sujungus kriminalinės ir viešosios policijos padalinius, atsirado naujas darinys – Veiklos skyrius, kurio veiklos principas – pareigūnų darbo iš kabinetų perkėlimas į miestų bei rajonų gatves. Tikimasi, kad arčiau žmonių esantys pareigūnai turės galimybių operatyviau atsirasti įvykio vietoje ir tinkamai į jį reaguoti.

Pasikeitęs darbo organizavimo modelis nukreiptas ne tik į operatyvų reagavimą į įvykius, nusikaltimų atskleidimą ir tyrimą, bet ir kokybiškesnį teisės pažeidimų prevencijos užtikrinimą, racionalų žmogiškųjų ir finansinių išteklių panaudojimą.

Radviliškio rajonas yra suskirstytas į teritorijas, kuriose dirba po keletą policijos pareigūnų. Jų darbą organizuoja grupių vyresnieji, visais klausymais susijusiais su policijos veikla galite kreiptis į teritoriją prižiūrinti pareigūną.

Pirma teritorija: Radviliškio miestas ir Radviliškio seniūnija.
Pirmos teritorijos grupės vyresnysis – Gediminas  Armonas, tel.: (8 422) 48 531, mob.tel.: 864528931, el.paštas:  gediminas.armonas@policija.lt, kabineto nr.: 304.

Antra teritorija: Šeduvos, Aukštelkų, Pakalniškių, Sidabravo ir Tyrulių seniūnijos .
Antros teritorijos grupės vyresnysis – Eugenijus Janušauskas, tel.: (8422) 48 521 mob.tel.: 868620689, el.paštas: eugenijus.janusauskas@policija.lt, kabineto nr.: 306.

Trečia teritorija: Baisogalos, Grinkiškio, Skėmių, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos.
Trečios teritorijos grupės vyresnysis – Žydrūnas Giedraitis, Tel.: (8 422) 48522, mob.tel.: 868305548, el.paštas: zydrunas.giedraitis1@policija.lt, kabineto nr.: 311.

Informacija iš Radviliškio rajono savivaldybės svetainės.