Kalba ekspertai

Rūsyje atsirado pelėsis? Priežastis slypi kitur

Štai taip atrodo savo funkcijos nebeatliekančios nuogrindos
Štai taip atrodo savo funkcijos nebeatliekančios nuogrindos
Nuogrinda – prie pat namo esantis nežymus grindinio pakilimas, kuris saugo, kad lietaus ar tirpstančio sniego vanduo tekėtų ne pamatų link, bet tolyn nuo namo.

Ne vieną dešimtmetį netvarkytos nuogrindos gali susilyginti su likusiu grindiniu ar net įdubti – tada visas vanduo gali pradėti tekėti link pamatų.Taip atsitikus gali pablogėti namo būklė, kadangi vandens perteklius gadina daugiabučio pamatus: betonas tampa nepatvariu, rūdija armatūra, o rūsiuose atsiradusi drėgmė sudaro palankias sąlygas plisti pelėsiui. Norint išvengti šių problemų, būtina pakelti nuogrindą ir padaryti nuolydį nuo namo.

Jei pastebėjote, kad jūsų rūsyje kaupiasi drėgmė, nuogrindos įdubusios ar nėra nuolydžio, kreipkitės į jūsų namą administruojantį vadybininką arba skambinkite telefonu: 8 700 55 966.